• Facebook
 • Twitter

GOMM

is een samenwerkingsverband tussen drie vergunde zorgaanbieders voor volwassenen met een beperking in het Meetjesland: vzw DVC De Triangel, vzw Humival en vzw A. Verburght.

Via onze zorglijn willen we mensen met een zorgvraag snel en flexibel een passend antwoord bieden.

 • Nieuwe rubriek open plaatsen

  Nieuwe rubriek open plaatsen

  Vanaf nu vindt u op onze website een nieuwe rubriek OPEN PLAATSEN. In deze rubriek zullen de... LEES MEER

 • vzw A. Verburght verbreekt wereldrecord

  vzw A. Verburght verbreekt wereldrecord

  Al 40 jaar lang verlegt vzw A. Verburght grenzen. Samen met de bewoners met een motorische... LEES MEER

 • Mathias

  Mathias

  Ik ben Mathias, begeleider bij vzw A. Verburght sinds 2012. Samen met mijn collega’s organiseer... LEES MEER

CONTACTEER EEN COACH
VIA DE ZORGLIJN

WIE
ZIJN
WE

Samenwerkingsverband in het Meetjesland

GOMM is een samenwerkingsverband van drie door het VAPH vergunde zorgaanbieders in het Meetjesland. GOMM biedt een antwoord op ondersteuningsvragen van volwassenen met een (vermoeden van een) beperking in deze regio. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door vzw Humival in Waarschoot, vzw DVC De Triangel in Lovendegem en vzw A. Verburght in Landegem.

Drie zorgpartners

Voor meer informatie over elke afzonderlijke voorziening kunt u klikken op het logo.

Een ruimer en flexibeler zorgaanbod bieden door samenwerking GOMM is in het leven geroepen tegen de achtergrond van Perspectiefplan 2020.
De zorgpartners stellen zich tot doel om meer flexibel te kunnen inspelen op ondersteuningsnoden van volwassenen met een beperking in de regio, en om een ruimer ondersteuningsaanbod te kunnen bieden. Door samen te werken met het netwerk, de buurt, de reguliere diensten kunnen we vlugger een gepast antwoord vinden op de zorgvragen van cliënten. Als de GOMM-voorzieningen je vraag niet zelf kunnen oplossen of je bent geholpen met de gewone hulpverlening, verwijzen wij je door naar diensten uit ons netwerk. GOMM bouwt ook uiteenlopende projecten uit en werkt op die manier mee aan een inclusieve samenleving en aan alle facetten van zorgvernieuwing.

Wat kan GOMM voor jou betekenen Cliënten met een beperkte ondersteuningsnood kunnen bij GOMM terecht voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Voor cliënten met een grotere ondersteuningsnood, die beschikken over een PersoonsVolgend Budget (PVB) is er een waaier aan ondersteuningsvormen binnen niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH). Wil je meer informatie over het PersoonsVolgend Budget, en de stappen die gezet dienen te worden om het aan te vragen, klik dan hier.

WAT
DOEN
WE

Wat doen we?

Zorglijn – gezamenlijk “aanmeldingsloket”Via de zorglijn voor volwassenen met een beperking Meetjesland, willen we antwoorden geven op vragen naar ondersteuning. We richten ons zowel op potentiële cliënten van de GOMM-voorzieningen en hun netwerk als op doorverwijzers.
Via het GOMM-telefoonnummer of het aanmeldingsformulier op onze website kun je je vraag naar ondersteuning formuleren. Een GOMM-medewerker neemt daarna contact met je op. In een gesprek gaan we na wat de gewenste ondersteuning inhoudt. Als een GOMM-voorziening de ondersteuning kan bieden, volgt de GOMM-medewerker je vraag verder op. Indien de GOMM-voorzieningen niet de mogelijkheid hebben om aan je vraag tegemoet te komen, verwijzen we je door naar diensten of organisaties die dit wel kunnen.
Klik hier door naar de mogelijkheid om via onze website je vraag te stellen. Bent u een professional met een vraag, klik dan hier.

Visie en ruimere context van GOMM

In de voorbije jaren verzamelde elk van de GOMM-voorzieningen expertise in de ondersteuning van personen met een beperking. De krachten bundelen heeft meerdere voordelen. Binnen het samenwerkingsverband stellen we onze gezamenlijke expertise ter beschikking van de cliënt en z’n netwerk. Voorbeelden hiervan zijn uitwisseling over vrije tijdsbesteding, projecten, afstemming m.b.t. opnamebeleid, uitwerken van gedeelde zorgtrajecten… De GOMM-voorzieningen streven naar een continuüm van zorg, in samenwerking met externe partners, vertrekkend vanuit de ondersteuningscirkels. Op deze manier willen we binnen het Meetjesland zoveel mogelijk personen zo goed mogelijk en op maat ondersteunen. Via onze gezamenlijke zorglijn kunnen we de cliënt en zijn netwerk sneller en efficiënter een antwoord bieden op hun ondersteuningsvragen.

MET
WIE
WERKEN
WE
SAMEN

Naast het GOMM-samenwerkingsverband, heeft elk van de drie GOMM-partners een eigen netwerk van diensten en voorzieningen waarmee wordt samengewerkt.

Dit eigen netwerk omvat zowel handicapspecifieke als reguliere voorzieningen en diensten.

Zo werken de verschillende voorzieningen samen met diensten “thuiszorg”, thuisverpleegkundigen en zelfstandige paramedici. Dit zowel in de thuissituatie als in de leefgroep.

Ook op vlak van dag- en vrijetijdsbesteding werkt men samen met verschillende partners; o.a. beschutte werkplaats, begeleid werk, kunstacademie, zorgboerderij…

Verschillende cliënten nemen deel aan extern georganiseerde vrijetijdsbesteding; al dan niet georganiseerd door handicapspecifieke diensten. Ook voor vakanties doen veel cliënten beroep op een extern aanbod. Vervoer van en naar activiteiten wordt geregeld samen met Mobar, vrijwilligers ea.

Een voorbeeld van hoe zorg kan worden georganiseerd in een samenwerkingsverband is het verhaal van Anne L.

Mijn naam is Anne. Ik ben geboren in 1963 en woon sinds 2005 in m’n eigen huisje in Landegem. Ik ben een goedlachse dame, en hou van m’n huisdieren, op reis gaan, mooie kledij en leuke juweeltjes, af en toe een goede babbel bij een kop koffie, …

Omdat ik een motorische en verstandelijke beperking heb, heb ik ondersteuning nodig om in m’n huis te kunnen blijven wonen. Daarbij word ik door verschillende mensen een handje geholpen.

Caroline, m’n begeleidster van vzw A. Verburght, houdt samen met mij m’n administratie bij. Ze maakt m’n weekmenu op. Ze regelt afspraken met artsen, kine, verpleegkundigen, … Samen met mij vult ze m’n vrije tijd in en zorgt ze ervoor dat ik met Mobar (vervoersdienst) overal naartoe kan. En… Ze luistert naar me wanneer ik het wat lastig heb.

Elke morgen en avond komt er een thuisverpleegkundige. Ik doe zoveel mogelijk zelf, maar zij helpen bij de dingen die voor mij moeilijk zijn (vb knoopjes van m’n blouse dichtmaken). Ook de kinesiste komt drie keer per week bij mij thuis oefenen, zodat m’n spieren blijven werken. Van maandag tot vrijdag komt er dagelijks iemand van familiehulp poetsen, koken, m’n huisje helpen in orde houden. Ik zie er graag goed uit. Caroline zorgt ervoor dat er regelmatig een kapster, een pedicure en een manicure aan huis komt. Dat vind ik fijn! Hoewel ik m’n parkiet en cavia zeer graag zie, is het voor mij te moeilijk om hen te verzorgen. Dat doet Peter, iemand die net als ik wordt begeleid door vzw A. Verburght. En als het mooi weer is, maait hij graag het gras in m’n tuintje.

Er is niet de hele dag iemand bij mij aanwezig. Maar ik heb een noodknop die ik kan gebruiken wanneer ik ben gevallen. Dat geeft me een veilig gevoel.

Ik neem elke week deel aan enkele activiteiten in “de home” van vzw A. Verburght. Daar kijk ik naar de film, luister ik naar verhalen, en ga ik in mijn rolstoel mee wandelen met de werkgroep “natuur”. Omdat ik hou van muziek, heeft Caroline me ingeschreven voor de cursus “percussie” van Vonx. Dat vind ik super! Ik ga met plezier naar het praatcafé dat vzw A. Verburght organiseert. Da’s een extra leuke activiteit, want daar komen ook bewoners van andere voorzieningen naartoe. Zo leer ik nieuwe mensen kennen.
Ik ga ook zeer graag op reis met de mutualiteit, ziekenzorg, … Op één van de reizen met het Rode Kruis leerde ik Ann kennen. Het klikte meteen, en ze komt nog steeds maandelijks langs voor een wandeling en een kop koffie op een terrasje.

Door de hulp die al deze mensen me bieden, kan ik in m’n eigen huisje wonen, maar toch in contact komen met anderen en de dingen doen die ik belangrijk vind!

PROJECTEN

Naast de zorglijn wil GOMM inspelen op zorgvernieuwing door actief projecten uit te werken. Deze inclusieve projecten zetten in op het verhogen van de kwaliteit van leven van personen met een handicap. De circusplaneet, het praatcafé, het danslabo, de mogelijkheid om in een andere voorziening te werken… Het zijn waardevolle initiatieven die ervoor zorgen dat mensen bij elkaar komen, kunnen proeven van nieuwe activiteiten, hun talenten kunnen ontwikkelen. Met de GOMM partners blijven we tegelijkertijd zoeken naar kleinschalige innovatieve woonprojecten waar mensen (met een handicap) kunnen samenwonen. Wil je graag info over deze projecten, dan kan je een mail sturen naar katrijn.decausmaecker@GOMM.be
 • Circusplaneet

  Circusplaneet

  De circusplaneet is een vzw die werd opgericht in 1990. Het is een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, waar iedereen zich kan ontplooien en zijn talenten kan ontwikkelen. Vanuit de visie “circus voor iedereen” organiseert de cirusplaneet ook activiteiten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Ze brengen dit samen onder de noemer “circus zonder beperkingen”. Vanuit het samenwerkingsverband GOMM is er een groep opgericht van 8 personen met een beperking die zich elke dinsdag uitleven en amuseren in de circusplaneet. Die cliënten van de Triangel en Humival vormen intussen een hecht team en zijn in volle voorbereiding naar een eindspektakel. GOMM heeft in ieder geval veel voeling met de kernwaarden die de Circusplaneet wil uitdragen: samenwerken, verbinden, creëren.

 • Werken in een andere voorziening

  Werken in een andere voorziening

  Elke partner van GOMM organiseert de dagbesteding zoveel mogelijk op maat van zijn cliënten. Soms bots je als voorziening op een aantal grenzen: niet aangepaste accommodatie, beperkte financiële middelen, te weinig geïnteresseerde deelnemers, ... Door het samenwerkingsverband GOMM creëren wij nu een ruimer aanbod voor de cliënten en krijgen zij de kans om in een andere GOMM-voorziening aan de slag te gaan en deel te nemen aan ateliers die in de eigen voorziening niet zijn uitgebouwd. Het verhaal van Eric spreekt dan ook voor zich.

 • Praatcafé

  Praatcafé

  Iedereen heeft behoefte aan sociale contacten, een keertje weg zijn van huis, met vrienden iets gaan drinken, een toffe babbel. Voor mensen met een beperking is dit minder vanzelfsprekend. De mobiliteit kan een probleem zijn, of de activiteiten zijn niet aangepast, ... Het was een concrete vraag van een aantal cliënten van A. Verburght om op regelmatige basis iets te kunnen doen met andere personen, een ontmoetingsplaats te hebben, los van de eigen voorziening en medebewoners. De opstart van “het praatcafé” was een middel om tegemoet te komen aan die wensen. Heel wat cliënten van de GOMM voorzieningen komen 1 keer per maand op woensdag naar het praatcafé en intussen komen er ook cliënten van andere voorzieningen langs. Er is tijd voor een lekkere kop koffie of een fris pintje, ruimte voor ontmoeting en je kan er telkens een activiteit meepikken. (vb. karaoke, plaatjes draaien voor music for life, gezelschapsspelen, wafelenbak, ...) Door de opstart van het praatcafé hoopt GOMM een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van personen met een beperking.

 • Danslabo

  Danslabo

  Lange tijd geleden werd er in vzw de Triangel en vzw Humival danslabo gegeven. Voor heel wat cliënten was dit een toffe hobby. Maar het concept raakte wat op de achtergrond door het aanbod van tal van andere activiteiten en werd uiteindelijk stopgezet. Toch bleef het verlangen bij een aantal cliënten leven, een beetje terug naar de goede oude tijd van “het danslabo”. Met een aantal medewerkers van de GOMM-voorzieningen hebben we de handen in elkaar geslagen en gingen we op zoek naar iemand met passie voor dans, die het danslabo terug leven wou inblazen. En dat lukte. Eén keer in de maand op dinsdag vind je nu, in een zaaltje in Landegem, een groep enthousiaste mensen terug die zich onder begeleiding van Karolien uitleven en dansen.

VACATURES

COACHES

 • Mia

  Mia

  Het maakt niet uit wat je kan, maar wie je bent. Aandacht en zorg is mijn streefdoel.

 • Katrijn

  Katrijn

  Ik hou ervan om mensen te coachen en ga op zoek naar ieders talent.

 • Ulrike

  Ulrike

  Mensen met en zonder beperking bijeen brengen om elkaar te leren kennen en waarderen, samen fijne ervaringen te beleven en toffe projecten uit te werken. Daar ga ik voor!

 • Liesbeth

  Liesbeth

  Ik hou ervan samen met mensen op pad te gaan om uit te zoeken wat ze willen, kunnen en waar ze naar streven!

OPEN
PLAATSEN

CONTACTEER EEN COACH
VIA DE ZORGLIJN

© 2019 GOMM | Algemene voorwaarden | Privacy